Öppetider 07:00-16:00 

Lunch 11:00-12:00 


* Provinlämning i trapphus mån-fre 06:00-18:00

Asbest orsakar fortfarande nya fall av cancer

Asbest orsakar fortfarande nya fall av cancer

Arbetsmiljöforskarna Lisa Schmidt och Bengt Sahlberg ska undersöka orsaken till att antalet insjuknande personer i mesoteliom i Sverige ligger på en oförändrad nivå sedan 1990-talet. De ska undersöka om det finns dolda källor till asbestexponering.

Nya cancer fall trots förbud

Trots att användning av asbest är förbjuden sedan 1982 i Sverige så insjuknar över 100 personer per år i sjukdomen malignt mesoteliom (Cancerregistret 2008). De som insjuknar i malignt mesoteliom är oftast män över 65 år och de har arbetat inom byggbranschen eller som skeppsbyggare, bilmekaniker eller vid asbestcementtillverkning där de kommit i kontakt med asbestdamm. 449 personer i byggbranschen insjuknade i den dödliga cancern mesoteliom mellan 1971 och 2009, visar en studie (The impact of asbestos exposure in Swedish construction workers) som läkaren Anders Englund och professor och överläkare Bengt Järvholm utförde 2013. Mesoteliom uppträder ofta lång tid efter asbestexponering, upp till 40 år men har även konstaterats efter kortvarig mycket hög exponering i samband med saneringsarbetet efter World Trade Center tornen som kollapsade år 2001. Tvillingtornen innehöll 2 000 ton asbest i sina 40 nedersta våningar vilket förorenade rasmassorna och ett stort antal saneringsarbetare arbetade med detta under flera år.

Stor risk vid rivning idag

Idag är det en risk för byggnadsarbetare när de renoverar och river i fastigheter från 1950-, 1960- och 1970-talet. I dessa fastigheter bedömde Arbetsmiljöverket 2015 att det fanns 400 000 ton asbest inbyggt, varav en stor del i miljonprogrammens hus.

https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2017/januari/asbest-orsakar-fortfarande-nya-fall-av-cancer/

 

Öppettider 

Må-fre 07:00-16:00 (lunch 11:00-12:00)

Dag före röd dag 07:00-11:00 & Klämdagarna har vi stängt.                    


Kontaktinformation
Adress: Nynäsvägen 299
Postnr: 122 34 Enskede
Tel: 08-39 30 39
E-post: info (a) aanalys.se