Öppetider 07:00-16:00 

Lunch 11:00-12:00 


* Provlämning provlåda Nynäsvägen 299, 06:00-18:00 Mån-Fre. Labbet stänger kl 16:00 - Enbart inlämning efter det har stängt.

Asbestprov - Provtagning av Asbest

För att analysera om asbest  förekommer i ett materialprov använder vi oss av ett  polariserat ljusmikroskop med faskonstrast (PLM). Vi arbetar efter nationella och internationella metodbeskrivningar.

Asbestprovtagning

Var noga vid provtagning att använda skyddsutrustning, främst munskydd med p3 -filter. När du tar provet gör det på ett sådant sätt att du, i möjligaste mån, undviker att damma och frigöra fibrer.

Representativt prov tas ur materialet och placeras i tättslutande plastpåse. Lämplig storlek på provet/proven) är 1 -2 teskedar eller 5x5 cm i fyrkant för att vara representativa. När det gäller kakel och klinker, tänk på att få med både fix och fog. Matta, ta även med prov på limmet under.

Tejpprov, Asbest i damm

Avsatt stoft kan provtas på vanlig genomskinlig kontorstejp. Tag ca 10 cm tejp och vik in 2 cm tejp vid varje ända, där man kan hålla i tejpen. Tryck den kladdiga ytan mot stoftet så att det blir olika tjocka skikt på tejpen. Tryck litet lätt med fingret på en del av tejpen så att ett tunt, knappt synligt skikt erhålles, ungefär 2-3 gånger i mitten, 1-2 ggr vid sidan. Fäst sedan tejpprovet mot t.ex. en overheadfolie eller en plastficka (lite kraftigare plast, ingen tunn plastpåse) och märk provet.

Tejpprov är inte lämpliga för provtagning på eternitskivor, mattor, kakelfix,fog, eller liknande.

Om flertalet asbestprov skickas med i samma försändelse måste varje prov förslutas var för sig. Detta för att undvika/minska risken för kontaminering och sammanblandning.

Var noga med att tvätta händerna efter provtagningen.

Märkning

Plastpåsen märks för tydlig identifikation. Vi behöver veta följande:

  1. Vad det är för slags prov, exempelvis fogmassa, linoleummatta, färg etc.
  2. Var provet är taget.

Paketering

Provpåsarna tillsammans med våran beställningsblankett placeras,

i kuvert som märkes och skickas till:

A analys
Nynäsvägen 299
122 34 Enskede

Provsvar

kommer via mail tillsammans med fakturan

Rekommenderad försändelse
Var vänlig och skicka inte som REK då detta innebär att vi måste åka och hämta försändelsen vilket försenar ert provsvar och ökar kostnaderna !

Kontaktinformation
Adress: Nynäsvägen 299
Postnr: 122 34 Enskede
Tel: 08-39 30 39
E-post: info (a) aanalys.se