Öppetider 07:00-16:00 

Lunch 11:00-12:00 


* Provlämning provlåda Nynäsvägen 299, 06:00-18:00 Mån-Fre. Labbet stänger kl 16:00 - Enbart inlämning efter det har stängt.

Asbesttak revs på förskola

Asbesttak revs på förskola medan barnen lekte – föräldrar slog själva larm

Taket som revs samtidigt som barnen lekte på förskolan innehöll asbest. Rivningen stoppades först efter att föräldrar slagit larm.
“Vi reagerade på att det såg ut som eternitplattor och blev självklart oroliga för våra barn” säger en förälder med barn på förskolan.

Sedan tre veckor tillbaka bygger företaget ett mindre ventilationsrum på förskolan på uppdrag av Lomma kommun. Förra torsdagen började plattor från förskolans tak rivas. Detta gjordes innan företaget fått resultatet av en provtagning av takplattorna. Tidigt under fredagen stod det klart att takplattorna var gjorda av eternit som innehåller asbest.    Företaget saknar tillstånd att hantera asbestmaterial.

John Nilsson tror att risken för att barnen ska ha exponerats för asbest är mycket liten.
– Det är så pass lite, dessutom var det utomhus och det regnade. Barnen var inte i närheten. Även miljöinspektören vi pratade med sa att risken var minimal, säger han.
Sedan tidigare var området runt arbetsplatsen avspärrat. Vid arbete med asbestmaterial kan damm som innehåller asbestfiber uppstå. Om man andas in detta finns det en risk för allvarliga sjukdomar senare i livet.
Nu har saneringsföretaget OCAB tagit hand om lösa eternitplattor, dammsugit och sanerat området enligt direktiv från arbetsmiljöverket. De anställda på Sefa byggnads AB som påbörjade rivningen av taket ska få tid för läkarundersökning.
I fredags besökte Anders Bertholdsson, miljöinspektör vid Lomma kommun, förskolan.
– Jag vet inte hur man har kunnat missa detta. Det är beklagligt och mycket tråkigt för de som har jobbat med rivningen utan tillräckliga skydd. Självklart ska det inte vara barn i området när man river eternit, det ska hanteras med stor försiktighet, säger han.
Sefa Byggnads AB utför flera arbeten i Lomma kommun under sommaren, bland annat vid Löddesnässkolan. Enligt John Nilsson är provtagningarna från dessa platser klara.
Händelsen är anmäld till kommunens miljökontor som i samråd med arbetsmiljöverket kommer att diskutera hur man ska gå vidare med ärendet.
– Det är viktigt att företaget uppdaterar sina rutiner så att de inte missar något liknande igen, säger Anders Bertholdsson.
Sedan i måndags är Löddesnäs förskola stängd för sommaren men öppnar igen efter uppehållet enligt tidigare planer.
https://www.sydsvenskan.se/2012-07-04/asbest-upptacktes-vid-forskola