Öppetider 07:00-16:00 

Lunch 11:00-12:00 


* Provlämning provlåda Nynäsvägen 299, 06:00-18:00 Mån-Fre. Labbet stänger kl 16:00 - Enbart inlämning efter det har stängt.

Admin1

NCC kan få betala sanktionsavgiften på fyra hundra tusen – efter asbestlarmet på USÖ

Händelserna utspelade sig 2 och 3 maj på USÖ i Örebro. Byggarbetare sågade då i en eternitskiva utan någon som helst skyddsutrustning. Skivan var dold bakom en spånskiva och visade sig innehålla asbest.

Ett stort antal personer kan ha kommit i kontakt med det cancerframkallande materialet, enligt arbetsmiljöansvariga på fackförbundet Byggnads. Både privatpersoner och sjukhusets personal kan ha blivit exponerade för asbest, utöver de byggarbetare som arbetade med själva rivningen.

NCC genomförde en rad olika åtgärder efter att ha larmats. Bland annat fick en specialfirma kliva in för att utföra vissa arbeten.

Men Arbetsmiljöverket har utrett händelsen och nu beslutat om en så kallad sanktionsavgift mot NCC. NCC är det företag som byggarbetarna som kan ha utsatts för asbest är anställd hos.

“Ni har den 2 och 3 maj 2019 på byggarbetsplats Universitetssjukhuset Örebro låtit riva material som innehöll mer än 1 viktprocent asbest utan tillstånd från Arbetsmiljöverket”, skriver myndigheten i sitt beslut.

Avgiften är bestämd till 400 000 kronor.

“Arbetsmiljöverket finner inte skäl att sätta ned avgiften”, står det i beslutet.

NCC har till den 3 juli på sig att invända mot sanktionsavgiften och skrivelsen.

Fem gånger så många dör av asbest på jobbet i Sverige än vad tidigare forskning visat.

Antalet personer som dör av cancer orsakad av asbest på jobbet är betydligt större än man tidigare trott.

Fem gånger så många dör av asbest på jobbet i Sverige än vad tidigare forskning visat.

Ny internationell forskning räknar med fem gånger så många fall av lungcancer.

Under år 2016 dog över 1 100 människor i Sverige i cancersjukdomar som orsakats av asbest i arbetsmiljö. Det visar en ny rapport från Internationella arbetsmiljökommissionen (ICOH), rapporterar tidningen Arbetarskydd.

Tidigare forskning har gjort gällande att asbest har orsakat ungefär lika många fall av cancersjukdomen mesoteliom som asbestrelaterad lungcancer. Enligt den nya forskningen handlar det om 5,2 fall av lungcancer för varje fall av mesoteliom.

– Om det finns mesoteliom, finns det asbest. Och då finns det också sex, sju eller ända upp till 10 gånger mer lungcancer, säger Jukka Takala, ICOH:s ordförande tillika en av forskarna bakom rapporten, till Arbetarskydd.

173 av de 1 157 personer som dog i asbestrelaterade sjukdomar år 2016 dog av mesoteliom.

I den nya forskningen, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health , har man bland annat tagit hänsyn till att rökare som utsätts för asbest löper ännu större risk att drabbas av lungcancer. Tidigare har många sådana fall inte räknats in.

Drygt 250 000 människor dör i asbestrelaterade sjukdomar i världen varje år, enligt världshälsoorganisationen WHO, som nyligen skrev upp siffran från drygt 100 000. Forskarna bakom den nya rapporten och svenska experter varnar för att mörkertalet kan vara fortsatt stort.

https://www.aftonbladet.se/halsa/a/vmj4W5/manga-fler-dor-av-asbest-pa-jobbet

Asbestdom: NCC får böta

NCC får böta 700 000 kronor i avgift

Anställda rev i asbest utan skyddsutrustning. Nu har förvaltningsrätten beslutat om sanktionsavgifter som NCC måste betala.

Under de senaste två åren har Arbetsmiljöverket utfärdat 72 sanktionsavgifter gällande asbest i landet. Ett av fallen gäller ett NCC-projekt i Piteå, där domen föll i förvaltningsrätten i Luleå för några veckor sedan. NCC måste nu betala 700 000 kronor till staten för bristerna på arbetsplatsen.

– Det var ett renoveringsprojekt där våra egna anställda rev upp badrumsmattan, utan att känna till asbesten som fanns i mattan, säger Cecilia Lundgren, arbetsmiljöchef, NCC Sverige.

NCC anmälde händelsen som ett tillbud till Arbetsmiljöverket som gjorde en inspektion. Enligt domen var det tre anställda som bland annat saknade giltiga utbildningsbevis för att hantera asbest.

– Vi skickade de anställda på hälsoundersökning efteråt och där fick de chans att ställa frågor. Vi tar det här på allvar, det är ytterst beklagligt och vi har beslutat att skärpa våra rutiner efteråt. Det är alltid försiktighetsprincipen som ska gälla och därför kommer vi att ta fler prover innan arbeten får köra igång, säger Cecilia Lundgren.

Stort mörkertal

Gabriela Balodis, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, berättar att brister i asbesthantering upptäcks när de gör inspektioner, någon tipsar eller som i NCC:s fall att företaget själva anmäler tillbudet. Men det finns sannolikt ett stort antal fall där myndigheten aldrig får kännedom. Av de 72 fall som fått sanktionsavgift de senaste två åren handlar hälften om att de saknat tillstånd från Arbetsmiljöverket dit all asbesthantering ska anmälas i förväg. Näst vanligaste orsaken är att de anställda saknar utbildningsintyg. Ett antal sanktionsavgifter utfärdas också på grund av att avfallet inte märkts upp eller hanterats på rätt sätt. Det handlar även om att de anställda inte genomgått regelbundna hälsoundersökningar, till exempel ska den som jobbar med asbest göra lungröntgen vart sjätte år, enligt Gabriela Balodis.

– Arbetsgivaren har ett inventeringsansvar och ska ta reda på om det finns asbest innan rivning. Det går inte att i efterhand skylla på att man inte visste. Det är allvarligt både för de som utför jobbet och de som finns runtomkring, säger Gabriela Balodis.
“Vi får ta vårt ansvar”

NCC yrkade till att börja med på muntlig förhandling, eftersom de provsvar de fått inte angett exakt hur hög halten av asbest var, och om det låg över gränsvärdet för hantering av material med asbest i. Företaget återkallade efter en tid sitt yrkande.

– Vi vill ta vårt ansvar eftersom vi brustit i att fånga in att det fanns asbest på platsen, säger Cecilia Lundgren.

Hon efterlyser dock en branschgemensam dialog tillsammans med Arbetsmiljöverket om grunderna för sanktioner.

– 700 000 kronor är ett stort belopp. Jag tycker att sanktionsavgifter är bra men Arbetsmiljöverket har också ett ansvar för att de utfärdas på konkreta grunder och inte bara på generella principer. Kanske går det att göra bättre analyser och att det finns nya tekniska metoder där det tydligt klarläggs om värdena har överskridits eller inte.

http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/asbestdom-ncc-far-bota-700-000-kronor-i-avgift-25844#

Asbest i barnskotrar

Asbest i barnskotrar

Larm om asbest i barnskotrar

De populära fyrhjulingarna och snöskotrarna är speciellt utvecklade för barn.

Nu varnar tillverkaren Polaris för att det kan finnas asbest i dem – och uppmanar kunderna att inte utföra egna reparationer av fordonen, rapporterar Västerbottens Folkblad

– Vi gör allt vi kan för att ställa det här till rätta, säger Carli Smith på Polaris.

Det var i samband med interna tester i maj som Polaris upptäckte att vissa av deras fyrhjulingar och snöskotrar som är speciellt utvecklade för barn kunde innehålla det farliga ämnet asbest, vilket inte är tillåtet i Sverige. Det kan bland annat finnas i bromsbeläggen.

Upptäckten har lett till att de nu gått ut med ett särskilt varningsbrev till sina kunder där de uppmanar dem att inte utföra några egna reparations- eller servicearbeten.

– Så fort vi fick detta började vi arbeta med vår leverantör för att förstå hur detta kunde hända och för att hitta bästa lösningen, säger Carli Smith, Polaris ORV Media, i Storbritannien till Västerbottens Folkblad.

Asbestmodellerna har sålts i 17 år

De påverkade modellerna är Predator 50 och 90, Outlaw 50, 90 och 110, Sportsman 90 och 110, Phoenix 200, Scrambler 50 och 90 och Sawtooth 200 samt ACE 150 och har sålts mellan åren 2000–2017.

– Bästa sättet för kunderna att förebygga möjlig asbestexponering vid underhåll för maskinen är att ta den till en professionell mekaniker hos sin Polarisåterförsäljare. Kunderna kommer att meddelas så fort som de kan börja reparera dem, säger Carli Smith.

Enligt Smith har utomstående experttester kommit fram till att kunden inte utsätts för exponering av asbest när han eller hon kör.

https://www.expressen.se/dinapengar/larm-om-asbest-i-barnskotrar/

Asbesttak revs på förskola

Asbesttak revs på förskola medan barnen lekte – föräldrar slog själva larm

Taket som revs samtidigt som barnen lekte på förskolan innehöll asbest. Rivningen stoppades först efter att föräldrar slagit larm.
“Vi reagerade på att det såg ut som eternitplattor och blev självklart oroliga för våra barn” säger en förälder med barn på förskolan.

Sedan tre veckor tillbaka bygger företaget ett mindre ventilationsrum på förskolan på uppdrag av Lomma kommun. Förra torsdagen började plattor från förskolans tak rivas. Detta gjordes innan företaget fått resultatet av en provtagning av takplattorna. Tidigt under fredagen stod det klart att takplattorna var gjorda av eternit som innehåller asbest.    Företaget saknar tillstånd att hantera asbestmaterial.

John Nilsson tror att risken för att barnen ska ha exponerats för asbest är mycket liten.
– Det är så pass lite, dessutom var det utomhus och det regnade. Barnen var inte i närheten. Även miljöinspektören vi pratade med sa att risken var minimal, säger han.
Sedan tidigare var området runt arbetsplatsen avspärrat. Vid arbete med asbestmaterial kan damm som innehåller asbestfiber uppstå. Om man andas in detta finns det en risk för allvarliga sjukdomar senare i livet.
Nu har saneringsföretaget OCAB tagit hand om lösa eternitplattor, dammsugit och sanerat området enligt direktiv från arbetsmiljöverket. De anställda på Sefa byggnads AB som påbörjade rivningen av taket ska få tid för läkarundersökning.
I fredags besökte Anders Bertholdsson, miljöinspektör vid Lomma kommun, förskolan.
– Jag vet inte hur man har kunnat missa detta. Det är beklagligt och mycket tråkigt för de som har jobbat med rivningen utan tillräckliga skydd. Självklart ska det inte vara barn i området när man river eternit, det ska hanteras med stor försiktighet, säger han.
Sefa Byggnads AB utför flera arbeten i Lomma kommun under sommaren, bland annat vid Löddesnässkolan. Enligt John Nilsson är provtagningarna från dessa platser klara.
Händelsen är anmäld till kommunens miljökontor som i samråd med arbetsmiljöverket kommer att diskutera hur man ska gå vidare med ärendet.
– Det är viktigt att företaget uppdaterar sina rutiner så att de inte missar något liknande igen, säger Anders Bertholdsson.
Sedan i måndags är Löddesnäs förskola stängd för sommaren men öppnar igen efter uppehållet enligt tidigare planer.
https://www.sydsvenskan.se/2012-07-04/asbest-upptacktes-vid-forskola

Öppettider

Vi har öppet som vanligt hela sommaren!

Asbest orsakar fortfarande nya fall av cancer

Asbest orsakar fortfarande nya fall av cancer

Arbetsmiljöforskarna Lisa Schmidt och Bengt Sahlberg ska undersöka orsaken till att antalet insjuknande personer i mesoteliom i Sverige ligger på en oförändrad nivå sedan 1990-talet. De ska undersöka om det finns dolda källor till asbestexponering.

Nya cancer fall trots förbud

Trots att användning av asbest är förbjuden sedan 1982 i Sverige så insjuknar över 100 personer per år i sjukdomen malignt mesoteliom (Cancerregistret 2008). De som insjuknar i malignt mesoteliom är oftast män över 65 år och de har arbetat inom byggbranschen eller som skeppsbyggare, bilmekaniker eller vid asbestcementtillverkning där de kommit i kontakt med asbestdamm. 449 personer i byggbranschen insjuknade i den dödliga cancern mesoteliom mellan 1971 och 2009, visar en studie (The impact of asbestos exposure in Swedish construction workers) som läkaren Anders Englund och professor och överläkare Bengt Järvholm utförde 2013. Mesoteliom uppträder ofta lång tid efter asbestexponering, upp till 40 år men har även konstaterats efter kortvarig mycket hög exponering i samband med saneringsarbetet efter World Trade Center tornen som kollapsade år 2001. Tvillingtornen innehöll 2 000 ton asbest i sina 40 nedersta våningar vilket förorenade rasmassorna och ett stort antal saneringsarbetare arbetade med detta under flera år.

Stor risk vid rivning idag

Idag är det en risk för byggnadsarbetare när de renoverar och river i fastigheter från 1950-, 1960- och 1970-talet. I dessa fastigheter bedömde Arbetsmiljöverket 2015 att det fanns 400 000 ton asbest inbyggt, varav en stor del i miljonprogrammens hus.

https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2017/januari/asbest-orsakar-fortfarande-nya-fall-av-cancer/

 

Vad säger Arbetsmiljöverket om Asbest i fönsterkitt

Vad gäller för hantering av Asbest i fönsterkitt?

Asbest i fönsterkitt när man ska hantera fönsterkitt som innehåller asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket för bearbetning och behandling enligt 11 § föreskrifterna om asbest (AFS 2006:1). Detta gäller fönsterbågar som kan demonteras.

Tillstånd krävs oavsett om bearbetningen (utbyte av asbesthaltigt fönsterkitt) sker i glasmästeriets verkstad efter att fönstret har demonterats, eller om bearbetningen sker på annan plats. Eftersom hanteringen av asbesthaltigt fönsterkitt medför speciella risker kommer ett beviljat tillstånd att innehålla villkor.

Som byggherre har man det yttersta ansvaret för att undersöka om det kan förekomma asbest i en fastighet där man planerar att riva eller renovera. Man ska i ett tidigt skede klarlägga om det finns asbesthaltigt material som kommer att rivas, bearbetas eller hanteras på annat sätt. Sanktionsavgift tas ut om bestämmelserna om utbildning och kunskap vid rivning av asbest i inte följs. Den arbetsgivare som sysselsätter personer som inte kan uppvisa giltiga utbildningsbevis får betala en sanktionsavgift på 50 000 kronor för varje person som saknar giltigt utbildningsbevis.

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/fragor-och-svar-om-asbest/?hl=asbest%20prov

 

Asbest i fönsterkitt

Asbest i fönsterkitt

Fack och arbetsgivare slår larm om Asbest i fönsterkitt

Det är mer spritt än tidigare befarat, visar en ny undersökning. Mest utsatta är glasarbetare, fönster renoverare och målare. Asbest påträffades i fönsterkitt  7 av 45 prover. Det visar resultatet i en ny granskning. Proven har tagits i olika typer av fastigheter byggda mellan 1940 och 1982 då Asbest totalförbjöds i Sverige. Byggnadsarbetaren 29oktober,2015.    http://www.byggnadsarbetaren.se/2015/10/nytt-asbestlarm-om-byggmaterial/

Nyligen har Byggnads upptäckt Asbest i fönsterkitt från 50- och 60-talet. Jörgen Eriksson på Byggnads säger att det i miljonprogrammets hus finns stora mängder Asbest i rörisoleringen och i limmet som fäster linoleummattor samt i själva mattorna. Byggnads 7 augusti, 2015.  http://arbetet.se/2015/08/07/byggnads-kraver-krafttag-mot-asbesten/

Tidningen Dagens Arbete har visat att fler som dör av Asbest än som dör i arbetsplatsolyckor. 2013 dog 48 personer i olyckor på jobbet. Samma år fick 137 personer dödlig Asbestcancer.

Glasbranschföreningen  tillsammans med ett antal andra aktörer med information om risken för Asbest i gammalt fönsterkitt. De prover som genomförts visar att det fanns Asbest i fönsterkitt i 14% av fallen den 4 november 2015. http://www.gbf.se/nyheter/mer-information-om-asbest-i-fonsterkitt

En undersökning från fackförbunden Målar- och Byggnadsettan visar att av de 55 testade fönsterkitten så innehöll 18 procent, var femte prov asbest.

I Stockholms län handlar det om hus i miljonprogramsområdena och andra hus som byggdes innan år 1982, då asbestförbudet infördes.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6351136

Vi på Aanalys tar emot prov på kitt via post eller om ni kommer till oss med provet.

Kostnad normal svarstid inom 3 dagar från ankomst 400:-

Express 1000:-

 

Öppettider under Jul & Nyår

Öppettider under Jul & Nyår

21 – 23 december:   07:00 – 16:00

24 december:           Stängt 

25 december:           Stängt 

28 – 30 december   07:00 – 16:00

31 december – 1 januari: Stängt