Viktig information:

GDPR

Personuppgiftspolicy

A Analys AB org.nr. 559014-1718, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter.

Grundläggande principer

A Analys AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig, redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter sker när du som kund lämnar dina uppgifter till oss i samband med köp av tjänst/vara eller liknande.

När sker behandling av personuppgifter?

A Analys AB behandlar dina personuppgifter när du
• Anmäler dig till att delta på våra seminarier
• Anmäler dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev
• Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
• Söker kontakt med oss i övrigt
• Samband köp av tjänst/vara

Samtycke

Genom att använda A Analys ABs varor och tjänster godkänner du denna Personuppgiftspolicy, A Analys AB kan komma att ändra och/ eller uppdatera Personuppgiftspolicyn och eftersom sådana ändringar inte meddelas på annat sätt än genom de nya villkorens publicering på våra webbplatser så rekommenderar vi att du regelbundet tar del av dessa.

När det enligt lag krävs att ditt samtycke inhämtas för behandling av vissa slags personuppgifter, eller för vissa former av behandling, så kommer sådant särskilt samtycke att inhämtas från dig t.ex. vid köp av tjänst genom att du accepterar avtalsvillkoren. innan personuppgifterna behandlas.

Registrerade uppgifter

De uppgifter som du väljer att lämna är de uppgifter som registreras.

Sida 2 av 2

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

A Analys AB samlar in personuppgifter när du beställer produkter, andra varor och tjänster, per telefon eller brev. De personuppgifter som du lämnar registreras då i våra register och används bl.a. för att kommunicera och uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder och användare enligt ingångna avtal.

När du vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

A Analys AB kommer inte att lämna ut personuppgifter till underleverantörer, för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Vid beställningar kommer den information som antecknas i registret inte lämnas ut till utomstående. Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in, om det inte särskilt föreskrivs i lag eller förordning.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkter, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. A Analys AB har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Cookies

Cookies används för att samla in data och ge dig som besökare en bättre upplevelse på webbplatsen. Du kan genom din webbläsare se dina inställningar för just cookies och kan även med knappen i botten för "Cookies & GDPR" under "Inställningar" komma åt dessa för din webbläsare.

Vill du läsa mer om cookies kan gå till Wiki för Webbkakor - Klicka här.

Hemsidan

Hemsidan är skapad i WordPress av EMS Design Webbyrå och uppdateras med jämna mellanrum för att optimera säkerheten. Detta inkluderar WordPress och tilläggen. Utöver det körs hemsidan på en nyare version av php.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av A Analys AB. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till personuppgiftsombudet på adressen nedan. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit A Analys AB

Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, kan du vända dig till vår Kundservice.

 
A Analys AB, Nynäsvägen 299, 12234 Enskede, www.aanalys.se, info (a) aanalys.se

error: Alert: Innehållet är skyddat !!