Grundämnen

Provtagning

Grundämnen

Minsta provmängd 1 gram torrsubstans. Rekommenderad provmängd 5-25 gram. Vid

provvikter över 25 gram förbehåller sig A Analys AB rätten att ta ut delprover för provberedning.

Låt inte metallverktyg komma i direktkontakt med provet.

Blyprov

Ta på rena engångshandskar.

Skrapa loss 4-5/st färgflagor som är runt 1 x 1 cm stora. Provet ska innehålla färg från samtliga färglager och så lite trämaterial som möjligt.

Torka noggrant av verktygen med fuktig trasa efter varje provtagning för att inte kontaminera proverna.

 

Kvicksilver

Minsta provmängd 1 gram substans. Rekommenderad provmängd 5-25 gram. Vid

provvikter över 25 gram förbehåller sig A Analys AB rätten att ta ut delprover för provberedning.

Torka noggrant av verktygen med fuktig trasa efter varje provtagning för att inte kontaminera proverna. I kvicksilverförorenade avloppssystem är kvicksilverhalten ofta så hög att både rören och slammet/spolvattnet klassas som farligt avfall, kod 17 09 01 respektive 20 01 21.

 

Allmänt

Varje materialprov från respektive provpunkt läggs i en separat påse. Material från en provpunkt betraktas som ett prov. Lägg proverna i rena påsar, kuvert eller dylikt.

Metaller och Grundämnen vi rapporterar i procent (1% är 10.000 ppm),

Lämna eller skicka in provet/proverna till oss, glöm inte att ange önskad svarstid.

Se orderblankett: Beställnings blankett

 

Blyfärg
Mark & Jord
Kvicksilver
Plast & Polymer
Försörjningskedjan
Konst & Arkeometri
Grundämnen
Geokemisk provning och kartläggning, Prospektering, Gruvdrift
Ordlista
error: Alert: Innehållet är skyddat !!