Öppetider 07:00-16:00 

Lunch 11:00-12:00 


* Provlämning provlåda Nynäsvägen 299, 06:00-18:00 Mån-Fre. Labbet stänger kl 16:00 - Enbart inlämning efter det har stängt.

Materialprov

BLYFÄRG

Vårat analysområde sträcker sig från svavel till uran.

Bly (Pb) är en tungmetall som vid exponering ger symtom som bl.a. huvudvärk, irritation och kräkning, för att i ett längre perspektiv ge försämrad minnesfunktion, förlängd reaktionstid samt skador på nervsystemet och fortplantningsförmågan.

I färger kan bly ingå, antingen som färgpigment eller som rötskydd. Bly är en beståndsdel i blymönja som fortfarande används som rostskyddsmedel.

När det inte finns något utrymme för fel, välj branschstandarden för inspektion av blyfärg

Som Arbetsmiljöverket-utfärdat för Renovering, Reparation och Målning. Arbetsmiljöverket har ökat allmänhetens medvetenhet om behovet av blyfärgtestning. Blyförgiftning är en välkänt hälsorisk för barn, men blyexponering kan orsaka allvarliga problem för vuxna, inklusive högt blodtryck och demens. Arbetare som är involverade i rivnings-, renoverings- eller reparationsprojekt är särskilt

risker finns också att man får i sig partiklar via smuts som fastnat på kläderna, via mat samt via inandning av damm som är förorenat med bly eller andra toxiner som metaller.

Blyfärg är dock inte den enda blykällan

Bly återfinns exempelvis som stabilisator i plaster, till exempel i PVC-baserade mattor och tapeter, i fogmassor, kablar, leksaker, möbler, keramik, glasyr, stålkonstruktioner som färgämne i till exempel äldre avloppsrör av plast m.m.

Problemet med bly uppstår då färgen ska brännas eller slipas bort. Det bildas då små partiklar som man kan andas in och som sedan förs vidare till blodomloppet.

För att få veta om en färg innehåller bly analyserar man färgflagor från den målade ytan. Om blyhalten i färgen är över 1 viktprocent måste man följa föreskrifterna i Arbetsmiljöverkets föreskrift om bly AFS 2014:23 med dess ändringar.

Blyfärg har en lång och tragisk tradition. Det har varit känt i Europa sedan åtminstone 400-talet f.Kr: från runt år 100 finns en beskrivning av framställningen av pigmentet.

Våra analyser uppfyller de strikta kraven för blyfärgstestning.

  • Inga otillräckliga avläsningar
  • Ingen substratkorrigering
  • Inga falska positiva / falska negativa avläsningar.
PLAST & POLYMER
MARK
JORD
Försörjningskedjan
Konst & Arkeometri
Kvicksilver
Geokemisk provning och kartläggning
Prospektering
Gruvdrift
AFS 2018:1 - Allmänna råd
Kontaktinformation
Adress: Nynäsvägen 299
Postnr: 122 34 Enskede
Tel: 08-39 30 39
E-post: info (a) aanalys.se