Mögel

Mögel

Mögel i byggnader

Vi erbjuder mögelanalyser i byggnadsmaterial och byggnader.
En del mögelsvampar går att identifiera art men det görs endast i undantagsfall oftast endast till släkte, beroende av påväxtens skick.

Mögel trivs bra i hem och utrymmen med hög luftfuktighet, dålig ventilation eller vid vatten- och fuktskador. Vanligt förekommande sorter av mögel i en byggnad är Stachybotrys, Aspergillus, Penicillum, Fusarium och Cladosporium. Mögel på byggnadsmaterial innebär onödiga kostnader och eventuellt även hälsorisker om innemiljön påverkas. Luktande mögelpåväxt i en byggnad är en olägenhet som inte bör accepteras.

Vad är mögelsvampar?

Mikrobiell påväxt, mögelsvampar är mikroorganismer som växer med trådliknande hyfer som tillsammans bildar ett mycel. Mycelet kan man se med blotta ögat och ser ut som vita luddiga mer eller mindre stora prickar. Det finns enligt senaste tids rön uppskattningsvis ca. 5,1 miljoner olika svamparter varav tusentals olika kända varianter av mögel och fler återstår att upptäcka.

Hur bildas mögel?

Mögel frodas i fuktiga miljöer såsom källare, vindsutrymmen och våtutrymmen. Därför upptäcks ofta mögel i badrum, köket, källare, på vinden och silikon- och kakelfogar i hemmet. Beroende på om luftfuktigheten är hög i ditt hem, kan mögel även uppstå på tapeter, fasader och väggar.

Mögel kan sprida gifter

Mögel kan lukta illa och bildar ofta en starkt unken odör som påminner om jordkällare. Det är dock inte alltid du märker av lukt, utan i stället kan det vara anblicken av mögel som blir det första varningstecknet. Oavsett om möglet är dolt eller synligt, luktar eller ej – så kan det sprida giftiga ämnen i luften.

Man kan även misstänka mögel om de som bor eller arbetar i byggnaden upplever hälsoproblem. Som till exempel:

• Andningsproblem.
• Rinnande näsa.
• Kliande ögon.
• Huvudvärk .
• Torr hosta.
• Återkommande förkylningar.
• Hudirritation.
• Obefogad trötthet.
• Hes röst.

Om någon av dessa hälsoproblem uppkommer efter till exempel en förändring eller händelse i huset, som ändrat uppvärmningssystem eller vattenskada / fuktskada finns stor risk för att det är mögel som är orsaken eller så kan det resultera i kroniska sjukdomar som exempelvis astma. Dessa bi-effekter kan uppstå hos både människor och djur. Det kan därför inte nog betonas hur viktigt det är att testa för mögel hemma.

Provtagning av mögel
Ordlista
error: Alert: Innehållet är skyddat !!