Öppetider 07:00-16:00 

Lunch 11:00-12:00 


* Provinlämning i trapphus mån-fre 06:00-18:00

Vad säger Arbetsmiljöverket om Asbest i fönsterkitt

Vad gäller för hantering av Asbest i fönsterkitt?

Asbest i fönsterkitt när man ska hantera fönsterkitt som innehåller asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket för bearbetning och behandling enligt 11 § föreskrifterna om asbest (AFS 2006:1). Detta gäller fönsterbågar som kan demonteras.

Tillstånd krävs oavsett om bearbetningen (utbyte av asbesthaltigt fönsterkitt) sker i glasmästeriets verkstad efter att fönstret har demonterats, eller om bearbetningen sker på annan plats. Eftersom hanteringen av asbesthaltigt fönsterkitt medför speciella risker kommer ett beviljat tillstånd att innehålla villkor.

Som byggherre har man det yttersta ansvaret för att undersöka om det kan förekomma asbest i en fastighet där man planerar att riva eller renovera. Man ska i ett tidigt skede klarlägga om det finns asbesthaltigt material som kommer att rivas, bearbetas eller hanteras på annat sätt. Sanktionsavgift tas ut om bestämmelserna om utbildning och kunskap vid rivning av asbest i inte följs. Den arbetsgivare som sysselsätter personer som inte kan uppvisa giltiga utbildningsbevis får betala en sanktionsavgift på 50 000 kronor för varje person som saknar giltigt utbildningsbevis.

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/fragor-och-svar-om-asbest/?hl=asbest%20prov

 

Öppettider 

Må-fre 07:00-16:00 (lunch 11:00-12:00)

Dag före röd dag 07:00-11:00 & Klämdagarna har vi stängt.                    


Kontaktinformation
Adress: Nynäsvägen 299
Postnr: 122 34 Enskede
Tel: 08-39 30 39
E-post: info (a) aanalys.se